W dniach 24 i 10 luty 2021 r. (środa, piątek)
- Biuro Spółdzielni nieczynne. Urlop.

 

W pilnych sprawach należy kontaktować się telefonicznie

 


 

Do dnia 28 lutego 2021 roku Pani Księgowa
przebywa na zwolnieniu lekarskim